Hvem er vi?


ShelterBox er mennesker som mener at «shelter» er en menneskerett – Shelter gir beskyttelse i kaoset etter katastrofer og konflikter. Ikke noe om eller men.

Når mennesker blir utsatt for en katastrofe, forsvinner plutselig den vanlige hverdagen. Men et shelter av god kvalitet gir vern i alt kaoset. Derfor gir vi utstyr som gjør at rammede mennesker kan gjenoppbygge hjem og forandre sine liv.

Vi gjør ting annerledes. Vi startet som en liten organisasjon i Storbritannia og har vokst til en internasjonal organisasjon med avdelinger i sytten land rundt om i verden, inkludert Norge.

Vi følger ikke mengden – vi har tråkket vår egen sti som fører rett til familiene vi støtter.

 

ShelterBox Norway

ShelterBox Norway er en frivillig humanitær organisasjon. Vi er registrert i Brønnøysundregistrene (org. nr. 911 994 739).

Vi er et engasjert og entusiastisk team med frivillige som formidler kunnskap om ShelterBox og bidrar med innsamling av midler.

Vi har også norske ShelterBox Response Team-medlemmer som arbeider utrettelig sammen med resten av det internasjonale teamet for å levere nødhjelpen direkte til familier som trenger det rundt om i verden.

For å se mer om vårt styre – klikk her.

Vårt løfte


Vi er utålmodige etter å se en verden der ingen familier er uten shelter når katastrofen rammer.

Vi omgjør støtten fra våre givere og frivillige til håp, dette håpet gir familier muligheten til å gjenoppbygge hjem, liv og samfunn.

Vår utålmodighet fører til beslutsomhet. Vi vil gjøre det som trengs for å sikre at ingen familier er uten shelter.

Hva vi gjør


Vi setter familier først. Forpliktelsen til våre støttespillere gjør det mulig for oss å gi nødhjelp til familier som har mistet sine hjem etter konflikter eller naturkatastrofer.

Vi tror ikke at «one size fits all» passer i alle situasjoner. Vi jobber hardt for å forstå virkningen av hver katastrofe og behovet dette skaper i de enkelte samfunn. Vil tilpasser nødhjelpen etter dette. Nødhjelpen gir mennesker håp og kraft til å forandre sine egne liv.

Vi er en lærende organisasjon. Vårt utstyr gjennomgår kontinuerlige tester under krevende forhold. Vi evaluerer all hjelpen vi tilbyr ved å snakke med, og lære av, familiene som mottar den. Dette gir oss energi til å være nyskapende og å fortsette utviklingen.

“Da jeg mottok et ShelterKit, ga det meg motet til å begynne å reparere huset mitt fordi jeg visste at jeg hadde materialene jeg trengte for taket.»

Sonjeka, fra Mulanje, Malawi