Vi bygger fred


– én familie om gangen

Vi tror på en verden der ingen familier mangler tak over hodet

Hvert minutt mister flere familier – akkurat som din – alt de eier og har i konflikt og kaos.

Hjemmene deres, levebrødet deres og til og med familiemedlemmene deres blir brått revet bort.

Utforsk mer

Å SKAPE STERKE FUNDAMENT


Shelter er mer enn bare et tak – det er et hjem. Det er fundamentet for liv, for familier, for samfunn.

Når naturkatastrofer og konflikter frarøver folk hjemmene deres kan vi ikke vifte med en tryllestav for å erstatte det som er tapt, men vi kan hjelpe til med å skape noe nytt. Vi kan utstyre folk med utstyr til å starte prosessen med å komme tilbake til et normalt liv.

Din støtte skaffer ly som beskytter familier fra brennende hete, bitter kulde, farlige dyr og sykdommer, og så mye mer. Et tilfluktssted gir rom for at familier kan ha privatliv, der de kan føle seg sikre og trygge ved å være sammen.

Når folk er kastet inn i en katastrofe blir normalitet satt til side. Men gode tilfluktssteder av god kvalitet kan hindre kaos. Det gir ikke bare folk rom til å komme seg fra fysiske og psykiske traumer, men det gir dem røtter, røtter som går mye dypere enn en enkel teltplugg.

 

 

Din støtte er forbløffende.

Din støtte gjør enkle gjenstander som telt og presenninger til verktøy som forandrer andre menneskers liv.

 

Siden ShelterBox startet i 2000 har donasjoner bidratt til å skaffe tilfluktssted for mer enn en million mennesker. En million mennesker som ikke bare har beskyttelse fra elementene, men et sted å kalle hjem.

Alf Evans, ShelterBox Operations Manager